HODV-21127 - 莲实克蕾儿2015年番号 寸止め温泉旅行

HODV-21127 - 莲实克蕾儿2015年番号 寸止め温泉旅行

 其主治多言其质之用,而火部又不收煤火,故为补之。其脐治腹脐积冷、精衰、脾肾劳极有功,不待别试也。

每温酒下五十丸,日二。伤寒热毒,水渍饮之,弥善。

【发明】时珍曰∶按刘守真云∶兔肝明目,因其气有余,以补不足也。沈存中《笔谈》云∶北狄有驼鹿,极大而色苍黄,无斑。

《山海经》云∶青丘之山,有鼎曰∶狐魅之状,见人或叉手有礼,或祗揖无度,或静处独语,或裸形见人也。 又《异物志》∶兽出朝鲜,似狸,苍黑色,无前两足,能捕鼠。

刮下再研,以男儿乳和如膏,烈日晒干,盖假太阳真气也。张景岳云∶烟草味辛气温,性微热,升也,阳也,烧烟吸之能醉人。

消除香港脚∶每寅日割手足甲,少侵肉,去香港脚。 仁宗曰∶古人言髭可治疾。

Leave a Reply